пʼятниця, 29 березня 2013 р.

Українізація Кубані ДО початку політики українізації

Справжня удача! Нарешті до нас потрапив справжній раритет-Український буквар виданий на Кубані ще до початку політики українізації — у 1918 році!

Існує думка (помилкова), що до початку більшовицької українізації (1923 рік) ніяких українців на Кубані (як і скрізь) не було.
Саме тому для нас важливе кожне свідчення про "українськість" ДО цього часу.
Отже:

У 1917 році кубанські вчителі організували свій з'їзд. У резолюції педагогічної секції з'їзду була відзначена необхідність "негайного введення на навчання рідною мовою". Учасники з'їзду декларували, що кількость російських і українських шкіл повинна відповідати кількості російського чи українського населення. З'їзд вирішив розпочати видання дитячої літератури українською мовою.

Для повноти картини слід додати кілька штрихів:
як писала у 1860-і роки Иллюстрированная газета про єкатеринодарську гімназію, її учні "на занятиях говорят только на малороссийском языке, читают только "Энеиду" Котляревського и "Кобзаря" Шевченко"( Корреспонденция из Екатеринодара // Иллюстрированная газета. 1869. № 23). В 1871 році директор Первой Кубанской учительской семинарии Г. Крижанівський писав, що "русский язык был для воспитанников на столько далеким, как и старославянский". Як писав Г. Крижанівський російською в деяких станицях ніхто не розмовляв.

P.S. невдовзі після того, як з'їзд кубанських вчителів ухвалив рішення розпочати видання дитячої літератури українською мовою у місті Краснодарі було надруковано Український буквар, який витримав два видання:1917 і 1918 рр.
Увага питання: хто і яким чином Насильно українізував™ Кубань, якщо до початку політики українізації (коренізації) лишалося щонайменше 5 років?

середа, 27 березня 2013 р.

Ланселот Лоутон - коротка історія величі України очима британця

Ще одна цікава постать, яка має не безпосереднє відношення до української історії. Ланселот Лоутон- британський журналіст та українознавець, виступивши з промовою у Близько- i Середньосхiдному Товариствi 1 в1939 році,  стверджував, що "...З усiх країн, пiдлеглих Радянському Союзовi, Україна найбiльша й найважливiша...". Стверджує, що Україна як держава має глибоке коріння "...Можна довести, що Українська держава iснувала впродовж трьох окремих перiодiв. Перший iз них – вiд дев'ятого до тринадцятого столiття. Бiльш нiж триста рокiв на територiї, знанiй сьогоднi як Україна, iснувала потужна й культурна держава, одна з найпередовiших у Європi..." 
Богато правдивих та на подив об'єктивних враженнь він висловлював про феномен козацтва, як другий період української незалежної державності: "...Козацька держава була фактично продовженням – у своєрiднiй формi – незалежностi українського народу..."
Писав також про велику ціну народу та ресурсів, які стали основними рушіями успіхо нової Російської імперії: "...Щойно Москва закрiпила владу над Україною, вона змiнила свою назву з "Московiї" на „Росiю"...", "...До того часу центр культури був на пiвднi; Київ, ближчий до Заходу, нiж Москва, плiдно користувався латинськими джерелами. Фактично Московiя була ученицею України i засвоїла вiд неї все, що тiльки змогла...."

"... Враховуючи унікальне географічне положення, будь-яка серйозна спроба з боку України скинути поневолювачів і об'єднати свої чотири розмежовані частини в одну незалежну українську державу неодмінно викличе справжню паніку ..."

Він був однією з ключових фігур, яка мала значний вплив на формування проукраїнського громадської думки в британському суспільстві першої половини ХХ століття. На початку 1930-х років його увагу привернула напружена політична ситуація, що намітилася на Сході Європи. На думку Лоутона, найбільш глибинною причиною існуючих глобальних міждержавних протиріч став «українське питання». На його думку, для британської політики на Сході вкрай необхідно було включити Україну в систему Західної Європи.

"Незалежна і автономна Україна, - писав він, - необхідна для європейського економічного прогресу і міжнародного миру"

.... 29 травня 1935 року в приміщенні Палати Громад парламенту Великобританії за ініціативою Англо-Українського комітету (громадська організація, в яку входили члени парламенту, військові, відомі вчені та журналісти Британії - ІП), відбулися публічні слухання, присвячені ситуації навколо України. Ланселот Лоутон виступив з доповіддю, який мав промовисту назву "українське питання" і згодом був опублікований від імені комітету.... Багато оцінки і висновки Лоутона надзвичайно несподівані огляду на те, що сформульовані вони були діячем, який за своїм походженням жодним чином не був пов'язаний з Україною та українською нацією - настільки виразно вони представлені з проукраїнських позицій.
Парадоксально, але для "стороннього" погляду Ланселота Лоутона абсолютно ясними були такі складні і дражливі питання, які не тільки тоді, але навіть у наш час нерідко є предметом політичних спекуляцій - питання власної національної ідентичності українського народу та його глибоких історичних коренів, своєрідної ментальності, традицій і культури, поворотних моментів історії.
У доповіді Л. Лоутона вказується на несправедливий для українців характер Версальської системи мирних договорів, яка закріпила розчленування України після Першої світової війни.Відкрито говориться про польсько-українському протистоянні в Східній Галичині в 20-х - 30-х рр.. і політиці ополячення українського населення, яку тоді проводила польська влада.
Говорячи про масові репресії більшовицької диктатури проти українського національного руху на території СРСР, Л. Лоутон стверджує, що "страшний голод, який спустошив Україну" в 1932-1933 роках, мав спланований характер і був частиною цих репресій.
Підводячи підсумки, британський журналіст робить висновки:

"Українська нація - це реальність, яка має під собою принаймні тисячу років автентичної історії. Жоден народ не боровся так тяжко, як українці, щоб утвердити свою незалежність; українська земля наскрізь просякнута кров'ю"....

В кінці 30-х років ХХ ст. грозові хмари над Європою досягли критичної межі. Для багатьох політиків і аналітиків стало очевидним, що в Європі наближається нове велике перерозподіл сфер впливу та нова війна. На тлі цих драматичних подій Ланселот Лоутон намагається в черговий раз привернути увагу громадськості та офіційних чинників Великої Британії до українського питання. 1 лютого 1939 він виступає з великим доповіддю на засіданні членів Ближньо-й Середневостоного суспільства, яке відбулося в Лондоні.Текст доповіді під промовистою назвою "Україна: найбільша проблема Європи" був опублікований на сторінках квартальника "East Europe and Contemporary Russia" ("Східна Європа та сучасна Росія"), главредом якого був Лоутон.За своєю структурою і змістом ця доповідь близький до виступу Ланселота Лоутона на засіданні в Палаті громад у 1935 році.

Карта етнічних земель України  (1935), зкладена Ланселотом Лоутоном 
Номер найвпливовішої Британської газети THE TIMES (Травень 1935 р.)Зі статтеє Ланселота Лоутона «УКРАЇНА І БІЛЬШОВИЗМ» 

Статті знайдені у фондах бібліотеки Конгресу США. Вдалося розшукати навіть не одну, а дві оригінальні статті Ланселота Лоутона про Україну, написані ним в різні періоди, а також інші матеріали, пов’язані з обставинами їх появи. Дуже важливу допомогу в цих пошуках надали добрі американські друзі-українці — голова Дослідної фундації ім. О. Ольжича в США Михайло Герець, Петро та Оля Матули, Лариса Пастухів-Мартін.

«Ланселот Лоутон. Українське питання» (Київ — Лондон, 2006 р.)
Представлення видання «Ланселот Лоутон. Українське питання» (Київ — Лондон, 2006 р.) відбулося в резиденції Посла Великобританії в Україні сера Роберта Брінклі. Далі книга розпочала своє власне життя. Зокрема, на прохання МЗС України, велику кількість примірників автор подарував Посольству України у Великобританії й представництву України при ООН у США.
--------------------------------------------------------------------

Доповідь про Україну, виголошена у Близько- i Середньосхiдному Товариствi
 1 лютого [1939 р.], з ласкавої згоди сера Франка i ледi Нювнес,
за адресою Принцес Гейт, 55 [Лондон].
Головував мiстер Трейсi Фiллiпс, кавалер Вiйськового Хреста.

Протягом останнiх кiлькох мiсяцiв Україна – зовсiм невiдома Заходовi країна – опинилася в центрi свiтової уваги. Гадаю, бiльшiсть людей можуть сказати, що знають мало або й нiчого не знають про неї. Це не їхня провина.

Для такого незнання є поважнi причини. Поневолювачi України добре подбали про те, щоб вона залишалася незнаною; вони заперечували навiть її iснування. Дуже важко уявити собi щось бiльш гiдне осуду, нiж замовчування народу, котрий за давнiм правом належить до родини європейських нацiй.

Але неконтрольованi подiї тепер вивели Україну на мiжнародну арену.

Попри загальну, хоча й зрозумiлу непоiнформованiсть у цiй справi, переважає думка, що вiд вирiшення української проблеми буде залежати доля Європи. Ця думка має своє виправдання.

Територiєю Україна в три-чотири рази переважає, а населенням дорiвнює Великiй Британiї. Коли Москва захопила Україну, то швидко по тому був завойований i Кавказ. Вiдтодi для Росiї вiдкрилися шляхи до Близького Сходу, i її мрiї про захоплення Константинополя тепер не здаються фантастичними.

Вiдтодi ж таки європейським народам – крiм тих, що зважились на заморську експансiю – доводиться тулитися на пiвостровi на краю велетенського континенту, що розкинувся вiд Пiвнiчного моря до Тихого океану. Версальський договiр затвердив цей територiальний подiл.

Як наслiдок, сьогоднiшня Московiя, яка тепер називає себе Радянським Союзом, панує над понад 200 нацiональностями, займає територiю близько дев'яти мiльйонiв квадратних миль, а всi iншi нацiї Європи тiсняться на пiвтора мiльйонах квадратних миль.

З усiх країн, пiдлеглих Радянському Союзовi, Україна найбiльша й найважливiша. Розташована мiж двома великими системами гiр – Кавказом i Карпатами – на сходi вона межує з Азiєю, на заходi втискається в Центральну Европу, а на пiвднi, з чорноморських берегiв, має доступ до Середзем-номорського басейну.

Перед вiйною вона була роздiлена мiж двома державами, Росiєю та Австро-Угорщиною, i пiсля вiйни розчетвертована мiж Росiєю, Польщею, Румунiєю та Чехословаччиною.

З огляду на унiкальне географiчне положення України, маємо всi пiдстави вважати, що в наш час, коли стiльки народiв хочуть не просто утриматися на своїх посiлостях, але й поширити їх, будь-яка серйозна спроба з боку України скинути поневолювачiв i об'єднати свої чотири розмежованi частини в одну незалежну Українську державу неодмiнно викличе справжню панiку.

Якщо ж Українi в цьому пощастить, то на сходi Європи з'явиться держава, за територiєю й населенням друга пiсля Росiї. Такого масштабу подiя, найвiрогiднiше, викликала б одночаснi й важливi змiни всюди.

Вона вплинула б, i чи не вирiшальним чином, на долю бiльшовизму в Радянському Союзi, а можливо, й нацiонал-соцiалiзму в Нiмеччинi. Вона також вирiшила б майбутнє Польщi, Румунiї та сусiднiх земель i вiдкрила б новi грандiознi проблеми перед Британською iмперiєю.

Якими є надiї на успiх України? Перш нiж вiдповiсти на це питання, хочу зауважити, що сам я не належу до друзiв України. Я зацiкавлений цiєю боротьбою лише як дослiдник Схiдної Європи.

Бiльшiсть росiян завжди виявляли – i сьогоднi ще виявляють – дуже примiтивний пiдхiд у стосунках з Україною. Я кажу про старорежимних, а не про пiдрадянських росiян: "Немає й нiколи не було нiякої української нацiї", – твердять вони в заслiпленнi.

Таке запевнення було офiцiйно проголошене мiнiстром внутрiшнiх справ у 1863 роцi i вiдтодi часто повторюється. Україна, мовляв, це просто пiвденна частина Росiї. Багато полякiв також заперечували iснування української нацiї, кажучи, що Україна – це тiльки частина Польщi.

За цими амбiтними суперечками й претензiями лежить причина трагедiї України.

Оскiльки є багато чого сказати про сучаснi подiї, менi не слiд довго зупинятися над давноминулим. Але тому, що ще й тепер росiяни i декотрi, хоч i меншою мiрою, поляки твердять, що український нацiоналiзм не має глибокого корiння, коротке звернення до iсторiї необхiдне для розумiння сучасних подiй.

Можна довести, що Українська держава iснувала впродовж трьох окремих перiодiв. Перший iз них – вiд дев'ятого до тринадцятого столiття. Бiльш нiж триста рокiв на територiї, знанiй сьогоднi як Україна, iснувала потужна й культурна держава, одна з найпередовiших у Європi.

Це й була Україна, вiдома тодi пiд назвою Русь, i її столицею був Київ. Хоч її зв'язки з пiвнiччю були незначнi, росiяни тепер стверджують, що вона тотожна з Росiєю – тобто з країною, яка виникла на кiлька столiть пiзнiше. А далi вони привласнили собi її територiю, її народ, героїв, святих, культуру i все майно.

Проте їхнiй-таки видатний iсторик Ключевський визнає, що населення цих двох регiонiв складалося з окремих рiзних етносiв i що їхнi фiзичнi властивостi чiтко вiдрiзнялися.

Другим перiодом української незалежностi була Козацька доба. Коли Україна, спустошена татарськими ордами й нападами з пiвночi, лежала безпомiчна, Литва й Польща зайняли її територiю. І в XVI столiттi, коли цi двi держави уклали союз, Україна майже вся опинилася пiд польським пануванням.

Цiкаво пригадати, що в той час i литовцi, й поляки однаково боялися Москви й Нiмеччини. Тодi здавалося, що Україна як держава мала остаточно зникнути. Щоб вижити, вищi верстви української нацiї мусили полонiзуватись, а українське селянство було закрiпачене польською шляхтою та євреями.

І тут сталася подиву гiдна рiч. Козаки, якi iснували ще в стародавнiй Українi (називалися вони „бродниками"), з'єдналися й заснували свою славетну державу на островах нижче порогiв на Днiпрi.

Систему правлiння в тiй державi можна, мабуть, назвати демократичним деспотизмом. Щорiчно козаки голосуванням вибирали собi правителя, якого називали гетьманом i який мав владу над життям i смертю своїх виборцiв. Але завжди наприкiнцi гетьманування вiн складав звiт про свою дiяльнiсть при владi, i якщо виявлялося, що надто зловживав нею, то мiг i на палю потрапити або позбутися голови.

Козацька держава була фактично продовженням – у своєрiднiй формi – незалежностi українського народу.

Це правда, що та держава визнавала суверенiтет польських королiв над собою i часом служила їм, але не терпiла над собою нiякого iншого закону, крiм свого, i жодна сила на землi не пробувала вибити її з острiвньої твердинi.

Козаки, коли бачили в тому потребу, воювали з татарами, турками, а то й з поляками. Тож не диво, що польський король Стефан Баторiй сказав про них: "Колись iз цих лотрiв постане незалежна держава".

Однаково сильнi на водi й на сушi, козаки часто дiставалися аж до Анатолiї й поверталися з великою здобиччю. Серед них завжди панував дух бунту, живе вiн i в сьогоднiшнiй Українi.

Боплан, французький iнженер, що служив у тих часах польському королю й прожив в Українi цiлих 17 рокiв, так написав про них:

"Без волi в них немає бажання жити, i це, власне, є причиною того, що вони швидкi на опiр i бунт проти державного закону, коли почувають себе обмеженими ним; рiдко коли проминає сiм-вiсiм рокiв без їхнiх повстань".

Подiбнi речi говорили про них i iншi вченi. Всi погоджувались на тому, що козакiв нiщо не може стримати в їхнiх намiрах, що вони гордi й марнославнi i легше приймають смерть, нiж неволю.

Часто ряди козакiв поповнювали українськi селяни, що втiкали вiд польських панiв, а також чоловiки iнших нацiй, закоханi в вiльне бойове життя. З цiєї войовничої, заповзятливої й кмiтливої людностi формувався кiстяк української нацiї.

Українська проблема, отже, має бiологiчну й расову природу, i жоднi заходи, якi не враховують цього факту, не сприятимуть її розв'язанню.

Козаки завжди захищали українське селянство. Безстороннi науковцi погоджуються, що затиснутi мiж польськими землевласниками та євреями, що служили їм агентами, а нерiдко й управителями, селяни були доведенi до крайнiх злиднiв i зневаженi.

Навiть єврейськi iсторики з похвальною об'єктивнiстю визнають, що євреї в тi часи були всемогутнi. Вони управляли панськими економiями, монополiзували цiлi мiста i тримали контроль у своїх руках не тiльки над податками, але й над доходами православної церкви, стягали плату за хрещення й похорони, часто в ролi чиновникiв вели судочинство.

Один єврей, що жив у тi часи, якийсь Мозес Гановер, згадуючи, як козаки часто вiдбирали у євреїв золотi та срiбнi скарби, вiдзначав, що то була лише розплата за їхнi грiхи.

1648 року прославлений козацький гетьман Хмельницький, чиє справжнє прiзвище було Хмель, мобiлiзував усi козацькi сили й скинув подвiйну тиранiю. Україна стала вiльною й незалежною, а Хмеля почали порiвнювати з Кромвелем, з яким вiн справдi мав листування.

Не маючи достатнiх сил, щоб воювати водночас iз поляками, москвинами й татарами, Україна уклала союз iз Москвою на рiвних правах, але Москва вiроломно ввела переважнi сили в Україну, яку врештi-решт анексувала.

Дев'ятьма роками пiзнiше, знесилена вiйнами й конфлiктом iз Польщею i неспроможна впокорити козакiв, якi не переставали бунтуватись, Москва дiйшла з Польщею згоди й подiлила з нею Україну. Та ще цiле столiття по тому козаки часто вчиняли вiдчайдушнi бунти.

При кожнiй такiй нагодi Москва великими групами засилала їх до iнших частин iмперiї (ця сама система винищення практикується тепер Совєтами), зокрема багато козакiв було вивезено копати канали в отруйних багнах бiля Петербургу, де вони й гинули масами.

Щойно Москва закрiпила владу над Україною, вона змiнила свою назву з "Московiї" на „Росiю". Знову виглядало, що український народ мав бути стертий з лиця землi. Щоб зберегти себе фiзично, його вищi класи мусили робити те, що вiд них вимагалося, тобто пiддатися зросiйщенню й спольщенню.

Але в народi, помiж селянством, український нацiоналiзм продовжував жити. Починаючи з романтичного руху ХІХ столiття, вiн поступово вилився в лiтературнi форми i врештi став полiтичним.

Спочатку той нацiоналiзм можна було задовольнити навiть чимось меншим, нiж автономiя; коли ж навiть росiйськi лiберали не захотiли й слухати нi про якi бодай обмеженi поступки, вiн поступово, але впевнено перейшов у сепаратизм.

До того часу центр культури був на пiвднi; Київ, ближчий до Заходу, нiж Москва, плiдно користувався латинськими джерелами. Фактично Московiя була ученицею України i засвоїла вiд неї все, що тiльки змогла.

Але вiд моменту анексiї України i змiни своєї назви на „Росiя" вона навмисне намагалася вiдсунути Україну на заднiй план i гальмувала її розвиток.

Заборонено було вживання української мови в школах i в наукових та iсторичних працях. Робилося все можливе, щоб не тiльки витiснити й лiквiдувати українську мову, але й знищити нацiональну свiдомiсть, яка саме в мовi знаходить своє втiлення.

Україна використовувалась як колонiя. Вона була багата на зерно й си-ровину, i Росiя, занедбуючи власнi ресурси, апетитно накинулася на пiвденнi.

Влада зосередилася в Москвi; майже всi призначенi урядники, особливо суддi, були росiяни, а українськi патрiоти засилалися до Сибiру.

Якщо української нацiї не iснувало, в чому намагаються переконати нас росiяни, то чому той гнiт i те зросiйщення мали провадитися з такою послi-довнiстю й жорстокiстю? Навiть Росiйська енциклопедiя не могла не визнати, що „нацiональне самовиявлення, хоч i важко визначити момент його зародження, нiколи не завмирало в Українi".

Росiйськi володарi, протилежно тому, що вони говорили чужинцям, таїли в душi побоювання.

Про це свiдчить цитата з брошури, написаної в 1907 роцi генералом Залесським, головою казанської фiлiї „Союзу росiйського народу", що дiстав зневажливу назву „Чорна сотня":

„Вже тисячу лiт росiйський народ збирає безлiч земель, заселених рiзними народностями. Бiльшiсть iз них залишаються ворожими, в глибинi свого серця мрiють про вiдродження незалежностi й часом справдi бунтуються. Якщо б якась зла доля спiткала Росiю, цi чужi народи повстануть i прагнутимуть повалити трон i Росiйську державу".

Умови життя українцiв у Росiї були значно гiршi, нiж у Галичинi. Пiд час подiлiв Польщi – вiд 1772 до 1795 року – Україна також була подiлена: Галичина вiдiйшла до Австрiї. Там українцям дозволено було мати свої власнi школи, свою лiтературу i навiть своїх професорiв у Львiвському унiверситетi.

Лiберальне ставлення Австрiї до українцiв не подобалося Росiї, i тертя на цьому грунтi стало однiєю з вагомих причин Свiтової вiйни.

У 1914 роцi та сама зла доля, якої боявся генерал Залесський, таки знайшла Росiю. Це була Європейська вiйна, внаслiдок якої Україна в 1918 роцi стала незалежною державою.

В мене замало часу, щоб розповiдати про цей складний перiод. По допомогу проти нападу бiльшовикiв український уряд звернувся до Центральних держав.

Те запрошення цiлком вiдповiдало намiрам Нiмеччини i Австро-Угорщини. Гостро потребуючи збiжжя, вони негайно ввели вiйська в Україну й заходилися стягати провiант iз усiєю брутальнiстю, яку їм диктувала безвихiдь.

Українське керiвництво, що спробувало захищати селян i вiдмовилося сприяти тiй конфiскацiї, було розiгнане. Головне командування нiмецької армiї призначило гетьманом України генерала Скоропадського, командувача корпусом росiйського вiйська, що мав українське походження.

Нiмцi, якi його пiдтримували, наштовхнулись на впертий спротив з боку селян, i багато з них було вбито. Коли пiд ударами союзникiв нiмецький фронт на Заходi розвалився, нiмцi вiдiйшли з України, а Скоропадський, перебраний у форму нiмецького офiцера, втiк до Нiмеччини, де й живе по сьогоднiшнiй день.

Українська Директорiя на чолi з Петлюрою, атакована з усiх бокiв бiлими й червоними, не втрималася довго, i в Українi встановився радянський режим.

Перед тим як постав Радянський Союз, бiльшовики визнали незалежнiсть України. Але зробили це тимчасово, зважаючи на тяжкий перебiг їхньої боротьби за владу.

У своїх роботах Ленiн провадив ту думку, що великороси, тобто насправдi московити, мають пiдстави для нацiональної гордостi, бо, зрештою, це вони створили революцiйний клас i зробили соцiалiзм доступним для всього людства. "Але, – додавав Ленiн, – ми не симпатизуємо малим державам. Ми стоїмо за централiзм i проти федеративних стосункiв."

В нашiй країнi переважає думка, що неможливо дiзнатися, що тепер коїться в Радянському Союзi. Це помилка. В радянськiй пресi є безлiч свiдчень того, що, як висловився сам Сталiн, нацiоналiзм в Українi становить велику небезпеку.

Багато спостерiгачiв, як українських, так i чужоземних, сходяться на тому, що фактичнi обставини виправдовують тривогу радянської влади. Перед початком i пiсля Свiтової вiйни я мав нагоду добре ознайомитися з українським нацiоналiзмом.

В 1933 роцi, повернувшись з України, п. Гарет Джоунз (Gareth Jones) доповiдав i писав статтi у щоденнiй англiйськiй прессi, де вiн чiтко стверджував, що в Українi iснує дуже сильний нацiоналiстичний рух. Іншi автори пiдтверджували те спостереження. Одним iз найпомiтнiших є Лазаревський, що прожив 10 рокiв у Радянськiй Українi i був добре знайомий з українськими лiдерами.

На вiдмiну вiд старорежимних росiян, бiльшовики не заперечують iснування української нацiї. Ленiн писав: „Своїм гнобленням царизм i росiйська буржуазiя залишили в серцях сусiднiх народiв велику неприязнь до великоросiв. Замiсть самовизначення я пропоную цiлком точне поняття – право на вiльне вiдокремлення".

Те право було фактично занесене в Конституцiю, але без прописаної процедури, як це могло б статися. Кожен, хто в Радянському Союзi вiдверто захищає сепаратизм, безслiдно зникає.

Багато українських комунiстiв щиро вiрили, що українська автономiя буде пiдтримуватись i що українська партiя, українська економiчна органiзацiя й українська Червона Армiя будуть iснувати незалежно вiд Москви. Цi iлюзiї скоро вивiтрились.

За Конституцiєю 1924 року, яка заклала основи того, що тепер називається СРСР, Україна була цiлком позбавлена автономiї, i вся полiтична, вiйськова та економiчна влада була централiзована в Москвi. Тiльки управлiння власними культурними справами було залишене Українi.

Справжню причину такої ситуацiї розкриває провiдний бiльшовицький теоретик Попов: „Бiльшовики не повиннi залишатися поза українським нацiональним розвитком, з яким ототожнюються маси, iнакше вiн пiде своїм власним, небезпечним для нас шляхом. Щоб наблизитися до мас, ми мусимо вчити українську мову".

За цiєю порадою, українська мова була проголошена офiцiйною. В порiвняннi з заборонами царських часiв це був великий поступ. Безпартiйнi, що головним чином гуртувалися бiля Академiї наук, а також i комунiсти, жадiбно вхопилися за цю можливiсть; почався розквiт лiтературної й культурної дiяль-ностi. Безсумнiвно, це було патрiотичне вiдродження.

В 1925–26 рр. пiд проводом Шумського, Максимовича i вiдомого письменника Хвильового з'явилася в українськiй партiї опозицiя, яка домагалася розробки нацiональної комунiстичної програми.

З такого приводу Київський Центральний Комiтет партiї визнав за необхiдне повiдомити Виконавчий комiтет Третього Інтернацiоналу в Москвi, що iснування цих опозицiйних груп свiдчить про антирадянську роботу як у мiстах, так i по селах, i що в Українi розростається шовiнiзм.

В роцi 1929 ГПУ викрило широко розгалужену революцiйну органiзацiю пiд назвою Спiлка Визволення України. Сорок п'ять її лiдерiв було на довгi роки ув'язнено i багато обвинувачених у спiлцi з ними розстрiляно.

Двома роками пiзнiше (1931 р.) була викрита iнша революцiйна органiзацiя пiд назвою Нацiональний Центр. В тому самому роцi почалася насильницька колективiзацiя села.

Тут треба пояснити, що нацiональний рух не обмежувався лише колами iнтелiгенцiї. Серед iнтелiгенцiї було багато агрономiв, якi мали постiйнi стосунки з селянами. В жоднiй частинi Радянського Союзу спротив колективiзацiї не був такий упертий i сильний, як в Українi.

Причиною було те, що за царату, на вiдмiну вiд бiльшостi росiйського селянства, українськi селяни не знали сiльської комуни (общини) i вели переважно кожен власне iндивiдуальне господарство.

Усiма засобами, що лишалися в їх розпорядженнi, вони боролися за свiй український спосiб життя, i врештi п'ять мiльйонiв селян загинули вiд голоду та з iнших причин. На Заходi майже не знають про цю велику трагедiю.

В тих голодних 1932–1933 роках знову було викрито революцiйне пiдпiлля: 1932 року це виявилась вiйськова органiзацiя, в якiй брали участь командири Червоної Армiї, а 1933 року були заарештованi ще 4000 осiб; один за одним вiдомi українцi оголошувались винними в тяжкому злочинi – нацiо-нальному патрiотизмi – i зникали без слiду.

В 1933-ому Скрипник, старий бiльшовик i приятель Ленiна, який займав кiлька високих посад, у тому числi пост заступника голови Ради Народних Комiсарiв в Українi, був звинувачений у змовi з намiром стати на чолi незалежної України; коли його викликали до Москви звiтувати про свою дiяльнiсть, вiн наклав на себе руки.

Постишев, росiянин, був присланий з пiвночi для придушення бунту. Прибув вiн разом iз багатьма iншими росiянами та великою силою росiйського вiйська. Нацiоналiстiв знаходили скрiзь по Українi, в усiх прошарках населення. Близько половини компартiї України було "вичищено" разом iз сотнями урядовцiв.

Багато українських комунiстiв, яких було помилувано, дякували Постишеву за його добру працю, а вiн, вiрячи в щирiсть тих похвал, був дуже задоволений собою. В той самий час Любченко, новий голова Ради Народних Комiсарiв України, з гордiстю заявляє, що пiд могутнiм проводом партiї український нацiоналiзм докорiнно знищено.

А проте вже за рiк клопiт почався знову, в багатьох районах сталися заворушення. Незабаром Любченко був змушений констатувати, що „український нацiоналiзм знову наступає суцiльними лавами", а сам Постишев нарiкав, що дуже важко узгодити бiльшовизм iз нацiоналiзмом; вiн визнав, що, зрештою, нацiоналiзм завжди перемагає. Пiсля тих слiв його викликали до Москви, i вiн теж навiки пропав десь на далекiй пiвночi.

І ось у сiчнi 1937 року в Україну, разом iз великою групою iнспекторiв та чекiстiв, надсилають Лазаря Кагановича, дiвиря Сталiна.

Вiн виявляє, що серед українських комунiстiв залишилося ще багато нацiоналiстiв, якi тiльки вдають iз себе комунiстiв. Невдовзi було розкрито нове пiдпiлля. Цього разу головним злочинцем виявився сам Любченко, голова Ради Народних Комiсарiв.

Був час, коли Любченко був непримиренно ворожий до українських нацiоналiстiв i навiть виступав прокурором на судовому процесi над ним самим заарештованими сорока п'ятьма провiдними людьми. І раптом вiн заявляє протест проти введення росiйської мови в початковi народнi школи, на тiй пiдставi що це утруднює вивчення дiтьми рiдної української мови.

Росiйська мова, вважав вiн, може стати предметом навчання набагато пiзнiше - як чужоземна мова. На конференцiї компартiї вiн нарiкав, що чужi елементи – мав на увазi росiйськi елементи – саботують українiзацiю, яку, на його думку, треба проводити на повну силу.

Тодi Москва прислала нового представника в Україну, досвiдченого чекiста Ізраеля Леплевського. Знову було виявлено, що українськi нацiоналiсти займають чiльнi посади у всiх пiдприємствах та закладах, в Академiї наук, у технiчних органiзацiях i в кооперативних товариствах.

Тепер уже Любченко обрав самогубство замiсть суду. Його наступник, молодий комунiст Бондаренко, був настiльки нерозумний, що прийняв запрошення до Москви, i з того часу не було про нього чутки.

Якийсь час українська Рада Народних Комiсарiв була без голови. Згодом на цю посаду був приназначений добре знаний росiйський чекiст Коротченков, а iнший, не менш вiдомий росiйський чекiст Хрущов, став секретарем компартiї України.

Приблизно в той самий час був заарештований i зник старий бiльшовик i приятель Ленiна Петровський, який вiд початку був президентом Української Радянської Соцiалiстичної Республiки. Пропадали й iншi не менш вiдомi комунiсти.

Останнiм часом усiх українських нацiоналiстiв називають троцькiстами i наймитами фашистських держав.

Таким чином, в Українi протягом семи останнiх рокiв змови повторюються дуже часто, нерiдко спалахують заворушення. Цi прояви носять не просто антирадянський характер, вони завжди мають i подальшу мету – створення української незалежної держави.

Радянська Україна за територiєю дорiвнює Нiмеччинi (перед об'єднанням останньої з Австрiєю). Часом кажуть, що без України Росiя не прогодує себе. Це не так. Сучасних зборiв зерна в Українi ледве досить, щоб прогодувати народ України, i коли – як це й тепер робиться – велику частину забирає держава, то багато українцiв мусять голодувати.

Правдою є те, що радянська Росiя не меншою мiрою, нiж царська, залежить вiд українського вугiлля, чавуну та iнших сировинних ресурсiв – хоча багато їх знаходиться в iнших мiсцях Росiйської iмперiї.

Якщо б Росiя втратила Україну, то довелось би тi власнi ресурси розробляти, а маючи Україну за свою колонiю, Росiя може собi дозволити занедбати їх.

Росiйський уряд навiть не прикидається милосердним до своїх опонентiв. Вiд Польщi ж можна було б сподiватися чогось iншого. А проте стосунки мiж поляками й українцями поганi вкрай.

В 1918 роцi українцi проголосили у Схiднiй Галичинi незалежну державу, яку бажали приєднати до Великої України з столицею в Києвi. Пiсля завзятих боїв цей український уряд у Галичинi був повалений поляками, а пiзнiше, пiсля вiйни з бiльшовиками, вони вiдiбрали ще двi українськi провiнцiї – Волинь i Полiсся.

Пiлсудський уже мрiяв про вiдродження колишньої польської iмперiї у ви-глядi федерацiї Польщi, Литви та України. Союзники, опинившись перед доконаним фактом, прийняли його, головним чином на догоду Францiї, яка мала iлюзiю, що велика Польща – значить сильна Польща.

Свою згоду Антанта дала за умови, що Польща надасть автономiю українцям Галичини. Польський уряд погодився на цю вимогу i, щобiльш, пiд-писав договiр про захист меншин. Не раз парламентськими та iншими заходами українцi намагалися змусити полякiв дотриматись того слова, але й досi безуспiшно.

Тепер у польськiй Українi точиться перманентна революцiя.

Українцi нарiкають на свiдоме заниження кiлькостi їхнього населення, якого вони нараховують шiсть мiльйонiв, а щоб те заниження було ефективнiшим, великiй частинi нав'язується назва "русини".

Нарiкають на вiдсутнiсть українського унiверситету у Львовi, бо українцям вiдводять лиш малий вiдсоток мiсць у польських унiверситетах, а пiсля навчання вони не знаходять собi роботи крiм бiзнесу та дрiбної торгiвлi.

Нарiкають, що число шкiл, в яких українська мова вивчається нарiвнi з польською, поступово зменшується. Нарiкають, що маєтки на українськiй територiї перерозподiлюються й роздаються полякам, а не українцям, тобто що поляки систематично колонiзують Захiдну Україну.

Нарiкають, що їхня преса пiдлягає суворiй цензурi i що органiзацiї, зайнятi лише розвитком спорту, нерiдко закривають. Нарiкають на сваволю мiсцевих урядовцiв i на вiдсутнiсть справедливостi щодо українцiв – все це добре вiдоме польському населенню й посилює його зневагу до українцiв.

Нарiкають, що тисячi українцiв перебувають у в'язницях i таборах, i що арештованих довго тримають по тюрмах без звинувачення, а тим часом полiцiя вишукує докази їхньої провини. Нарiкають, що провини, за якi тяжко карають українцiв, полякам обходяться легко.

Не треба думати, що українцi тiльки й знають, що бунтуватись. Вони намагаються будувати своє власне життя i створюють органiзацiї з гарним управлiнням для пiдтримки самоосвiти, сiльського господарства та кооперативних пiдприємств.

Так, певна кiлькiсть українцiв застосовує терор. З iншого боку, методи урядового переслiдування й так званого "втихомирення" теж носять терористичний характер.

Істина полягає в тому, що зiткнулися двi гордi i впертi волi, i тепер мiж ними виникло таке напруження, що неможливо досягти згоди нi в чому.

Українцi сповненi рiшучостi здобути волю. Поляки не квапляться дати її їм. Вони переконанi, що повиннi володiти Галичиною, Волинню й Полiссям, якi складають одну третину їхньої територiї, щоб захистити себе вiд Радянської Росiї. Вони не можуть уявити собi, що найкращою формою захисту є вдоволена Галичина.

Пiд Румунiєю – в Бесарабiї, яка перед тим була росiйською провiнцiєю, i на Буковинi, яка ранiше належала Австрiї, – живе близько одного мiльйона українцiв. Тут також союзники, поставленi перед доконаними фактами, прийняли їх.

В Румунiї з українцями поводяться так само погано, як i скрiзь, а пiд деяким оглядом то й гiрше, бо їх навiть не вважають вартими серйозної уваги. У правах, наданих iншим нацiональним меншинам, їм вiдмовлено.

Наскiльки недолугий режим, якому вони пiдлягають, можна судити з того, що їхня преса не просто пiддана суворiй цензурi, а ще й змушена друкувати матерiали, що їх постачає уряд для власного звеличення.

Нарештi ми приходимо до четвертої, найменшої частини українських земель, яка пiсля вiйни перейшла вiд Угорщини до Чехословаччини.

Захованим у схилах Карпат, вiддаленим вiд битих шляхiв Европи, лежить цей невеликий район, якихось 12 тис. кв. км. площею, заселений переважно українцями, або русинами, як їх тут називають. Вiками вiн належав угорцям. Люди – по бiльшостi селяни, злиденно бiднi.

Нiхто нiколи як слiд не знав про них, занедбаних i непомiтних. Мабуть нiхто й не пiдозрював, що у них теж є нацiональнi прагнення. Але серед них з'явилася деяка кiлькiсть iнтелектуалiв, i в кiнцi вiйни, хоч мiж ними було немало непорозумiнь, з'ясувалося, що вони хочуть автономiї або злуки з Українською республiкою пiд проводом Петлюри.

Чехи вмiло використали ситуацiю на свою користь i окупували територiю, посилаючись на договiр, укладений Масариком у Фiладельфiї 1918 року з групою емiгрантiв iз Карпатської України, якi погодилися на включення її до Чехословацької держави на умовах повної автономiї.

Мирна Конференцiя прийняла й це як доконаний факт, але з тим застереженням, що територiя має бути автономною одиницею з наданням їй найповнiшого самоврядування, сумiсного з цiлiснiстю Чехословацької держави.

Чехи не виконали того зобов'язання. Вони забезпечили цей регiон переважно своїми урядовцями, завели свою мову як офiцiйну i вiдвели українцям значно менше шкiл, нiж своєму народовi.

Чехи заохочували бiлих росiян, тобто росiян старого режиму, поширювати тут свою лiтературу й мову i робити все можливе, щоб переконати українцiв, що вони – росiяни або належать до особливої карпато-русинської нацiональностi.

Та все ж 1919 року Чехословацька Академiя наук проголосила, що край цей – український i що його мова повинна бути i фактично є українська. Врештi-решт, як ми знаємо, Чехословаччина пiдписала пакт iз Радянським Союзом.

Свою вiдмову надати самоврядування українцям Чехословаччина пояснила тим, що це, мовляв, вiдсталий народ; але треба зазначити, що вона не виявила аж нiякої зацiкавленостi в тому, щоб допомогти його поступовi.

В 1934 роцi д-р Бенеш сказав про Карпатську Україну: „Ця частина Чехословацької республiки належить i завжди буде належати нам".

Подiлена помiж чотирма державами Україна цiкавить дуже багатьох; українська проблема велика i складна, але в плетивi перехресних тенденцiй можна розпiзнати її справжню природу.

Українцi – сiльський народ. Саме з цiєї причини їх завжди принижували. Цiлi столiття вони були пiд владою росiян, полякiв i євреїв. Їхнi мiста й промисловiсть майже повнiстю належали цим народам. В якiй шанi серед сусiдiв були самi українцi та їхня праця, свiдчить той факт, що єврейськi батьки радили своїм синам нiколи не ставати трудiвниками на рiллi.

На жаль, Україна не була єдиною країною, де на землеробiв дивилися зверхньо. Але я сподiваюся, що ця погорда мiста до сiльської культури минається.

Сьогоднi селяни всiх країн домагаються поцiнування й поваги до себе. Тому цiлком природно, що в наш час українське питання повинне вийти наперед i що цей селянський народ має виховати поколiння енергiйних молодих провiдникiв.

Коли ранiше я зупинявся на вiйськових якостях їхнiх предкiв, то робив це для того, щоб показати, що українцi мають великi бойовi традицiї. І я хотiв би додати, що хоч цi люди не позбавленi багатьох вад, та є у них i всi добрi властивостi селянського народу, i немало великих талантiв, включно з науковими, мистецькими, музичними – та насправдi всiма корисними здiбностями.

Ви сподiваєтесь почути вiд мене дещо про ставлення iнших народiв до України.

Україна має всi тi сировиннi ресурси, яких потребує Нiмеччина. Безперечно, майбутнє Нiмеччини буде тiсно пов'язане з пiвденно-схiдною Європою. В минулому Нiмеччина i Австрiя мали сильнi економiчнi й культурнi зв'язки з тим регiоном. Нiмцi навiть твердять, що домiнували там.

А коли нiмцi говорять про пiвденно-схiдну Європу, то мають на думцi Україну. Але поки що iншi держави не мають доступу до цiєї територiї нi економiчно, анi культурно. Ось чому Нiмеччина так глибоко зацiкавлена українським нацiональним рухом.

Важко уявити, як Україна могла б визволитися з-пiд радянського панування без допомоги ззовнi. Хоч я й певний того, що велика бiльшiсть населення вiтала б таку допомогу, принаймнi тимчасово, та я так само певний, що їхнi провiдники не бажають замiни одного завойовника iншим – вони хочуть незалежної України.

Звичайно, вони не вiдкинуть з легкої руки допомогу, хоч би звiдки вона прийшла. Питання в тому, на яких умовах така допомога була б реальною.

Вiдколи Гiтлер при владi, вiн не сказав нiчого важливого про Україну, а що сказав перед тим, те було не зовсiм ясним, бо хоча в „Майн Кампф" вiн i кинув зауваження (без сумсовєтнiву, маючи на увазi Росiю) „Ми спрямовуємо очi нашого народу в бiк схiдних земель", але трохи далi вiн повчає той самий нiмецький народ: „Вбачати своє майбутнє не в п'янких походах i завоюваннях на кшталт Олександрових, а в солiднiй працi нiмецького плуга".

Нiмеччина не могла забути свого не дуже-то приємного досвiду в Українi 1918 року. Якщо б тепер економiчна перспектива мала бути цiною допомоги, то, можливо, Україна й погодилась би її заплатити.

На сьогоднi Нiмеччина – єдина потужна держава, яка цiкавиться тим районом. Демократичнi держави перебирають i дуже обережно вибирають тих, кого надiляють своєю симпатiєю, i не завжди вона дiстається тим, хто її найбiльше потребує.

Польща також хотiла б бачити Україну вiддiленою вiд Радянського Союзу, але не нiмецькими зусиллями.

Україна – її прикордонний сусiд, i тому вона вважає, що географiчно, iсторично й економiчно їй однiй належить право цiкавитися майбутнiм України. Вона також бачить, що нiмецька iнтервенцiя в тому районi загрожувала б i її, Польщi, iснуванню та призвела б до втрати Галичини, Волинi й Полiсся.

Хоч як би там було, вирiшальну роль у проблемi грає реальна нiмецька сила, наполегливiсть нiмецьких iнтересiв i вiра нiмцiв у те, що тiльки вони можуть подати ту зовнiшню допомогу, яка уможливила б українцям визволення з-пiд Радянського Союзу.

З цих мiркувань вiдразу постає питання: якою має бути позицiя Великої Британiї?

А наша позицiя, я вважаю, має бути та сама, що й українцiв. Ми повиннi стояти по боцi України i на боцi кожної держави, яка готова допомогти їй на прийнятних для неї умовах. Іншими словами, ми повиннi прагнути того самого рiшення, якого бажає сама Україна. І я переконаний, що це так само в наших iнтересах, як i в її.

Наближаються великi перемiни у Схiднiй Європi, i iншi проблеми, подiбнi до українських, виникнуть не тiльки там.

Якщо цi проблеми розв'язувати в новому дусi й новими способами, то необхiдно знайти такi засоби, реалiзацiя яких дозволить малим i молодим нацiям жити незалежно поруч iз старими й сильними.

-----------------------------------------------------------


Величезну творчу працю з перекладу матеріалів Л. Лоутона про Україну здійснив перекладач Василь Триліс, який не лише максимально достовірно зберіг їхній зміст, але й передав унікальний стиль викладу британського журналіста, використавши для цього всі барви української мови. Бездоганним визнано і його переклад українських текстів англійською мовою.
Взято з книги: Ланcелот Лoутон. Українське питання (Упор. С.Кот)

Р.S Але не зважаючи на все сказане вище, кожен українець повинен пам'ятати, що ніякі інезомці не врятують нас, якщо самі ми не почнемо берегти себе, свою честь та гідність, ото ж читайте та робіть висновки!
вівторок, 26 березня 2013 р.

Гарет Джонс - той хто казав правду

*Ланселот Лоутон - коротка історія величі України очима британця
*Україна в очах інформаторів Наполеона, невеличкий екскурс по книжкам
*Протів лома нєт прійома -- автор терміну "геноцид" вважав Голодомор геноцидом
*Про різницю між голодом в Росії і Голодомором в Україні

Ґарет Річард Воен Джоунс ( Gareth Richard Vaughan Jones ). Народився13 серпня 1905р. Відомий валійський журналіст, який уперше у західній пресі заявив під власним іменем, що в Україні у 1932—1933 роках відбувся Голодомор. Його репортаж був надрукований у багатьох газетах включно з «Manchester Guardian» та «New York Evening Post».
 Ґарет Річард Воен Джоунс

Він навчався в школі батька, звідки поступив до Абериствитського коледжу, звідти до Страсбурзького університету (1923-1925 рр.), і нарешті до Триніті-коледжу в Кембриджі (1926-1929 рр.), який він закінчив з відзнакою за вивчення німецької, французької, та російської мов. Враховуючи рідну вельську та англійську мови, Ґарет вільно володів п'ятьма мовами.
В 1930 році він став радником з питань міжнародної політики колишнього ліберального прем'єр-міністра Великобританії Девіда Ллойд Джорджа. Наступного року Ґарет вже працював помічником Айві Лі, радника з публічних відносин Рокфелера, Пенсильванської залізниці, Крайслера та інших американських підприємств. Лі, який добре знав Росію, попросив Ґарета супроводжувати Джека Хайнца II, онука засновника компанії Heinz в подорожі до СРСР.
Як плідний журналіст Ґарет Джоунс писав статті для багатьох британських газет, зокрема, The Western Mail, The Times та Manchester Guardian, в Німеччині його статті друкувалися в Berliner Tageblatt, а також у Сполучених Штатах завдяки International News Service.

Під час третьої та останньої подорожі до Радянського Союзу в березні 1933 року Ґарет знехтував попередженням посольства і забороною ОДПУ на в'їзд іноземним журналістам до України та нелегально відправився у подорож. Ґарет записав в щоденнику про зустріч з Малькомом Маггеріджем у Москві перед початком подорожі. Поки Ґарет перебував в Україні, Маггерідж написав три статті для Манчестер гардіан, однак вони були надруковані наприкінці місяця без імені автора, сильно відредаговані та розміщені глибоко в середині газети. Повернувшись до Берліна, 29 березня 1933 року Ґарет зробив відомий прес-реліз, який був надрукований багатьма газетами, зокрема New York Evening Post та Манчестер гардіан: "Я пройшов через безліч сіл і дванадцять колгоспів. Скрізь я чув плач: «У нас немає хлібу. Ми помираємо! Цей плач лунає по всій Росії; на Волзі; в Сибіру; в Білорусі; в Центральній Азії та Україні — Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду."
"Більшість офіційних осіб заперечують існування будь-якого голоду, але через кілька хвилин після одного такого заперечення в потязі, я насмілився кинути на підлогу шматок зчерствілого хліба. Наче пуля селянин кинувся на підлогу та поглинув його. Те саме повторилось зі шкіркою апельсина. Навіть чиновники з транспорту та офіцери ОДПУ попередили мене про небезпеку подорожей селом вночі через велику кількість відчайдушних через голод людей. Іноземний експерт з Казахстану сказав мені, що близько 5 000 000 з 11 000 000 тамтешніх жителів померли від голоду. Окрім диктатора Йосипа Сталіна, голодаючі ненавидять Джорджа Бернарда Шоу за його оповідання про вдосталь їжи, яку вони начебто мають, але їжи нема, і селяни надто слабкі для роботи в полі."
В 1935 році в подорожі до Внутрішньої Монголії Ґарета супроводжував доктор Герберт Мюллер, на якого, як було згодом з'ясовано, SIS вела справу з 1917 до 1952 рр. і який був агентом комуністичного інтернаціоналу в Китаї.
Герберт Мюллер був звільнений через два дні після захоплення. Ґарет Джоунс був застрілений через 16 днів після захоплення, напередодні свого 30 дня народження.

Британский корреспондент Гарет Джонс. В 1933р.  нелегально пробрався в Східну Україну та зробив фотографії голоду і першим на Заході заявив, що в деяких областях Украини померло від голоду третина населення. А Захід не хотів вірити, закривав очі на такі страшні заяви, бо був лояльний до Радянського Союзу та його лідерів.

посилання на відеоролик: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ODsV2V2PhygФото зроблені Гаретом Джонсом в Україні

Лист Гарета Джонса до Айві ЛіThe office of The Rt. Hon. B. Lloyd George, O.M.; M.P.
Thames House, Millbank,
London S.W.1.
September 15, 1932
Dear Mr Lee,

I am sending you a book on War Debts which has recently been published here and is widely advertised. The approach to the problem strikes me as as a very unfortunate one and I fear that the “Message to America” is not the kind that will help matters. But there are some data which may be of use to you and these I have marked with blue pencil.

It was most kind of you to write an appreciation of my memoranda and I was delighted to get your letter. I have not sent any material lately because I have been working hard on war documents down in my Chief’s [David Lloyd George] country house.

Today I lunched with Mr Woodcock. Last week I had a long talk with Bruce Hopper [a Harvard Professor, who specialised in Soviet Affairs and eventually became a USA advisor on Soviet affairs to the OSS (the forerunner of the CIA) after WW2] who has returned from Russia very bearish. I do not know if you saw him or whether you will have a talk with him in New York; in any case this is what he said, briefly. The Soviet Govt. is facing the worst crisis since 1921.

[Page 2]

The harvest is a failure and there will probably be great starvation for millions this winter. There is at the present moment a famine in the Ukraine. The collective farms have been a complete failure; and there is now a migration away from the farms. There is simply nothing left in many of the collectives and numbers of peasants from as far south as the Bessarabian frontier have wandered up to Moscow to search for bread. Even the army is short of food and there is grave discontent in it.

Disillusion is spreading rapidly through the ranks of the party. There is now no open opposition, but the silence is dangerous.

Russia, says Hopper, is about to enter a period similar to the NEP. The speeches of Molotov, Yakolev and Krylenko all indicated preparations for big changes.

Hopper’s cook’s rations for four months had been bread and water.

The prospect of exporting grain this winter is very slim and butter is wiped out as an export. Hopper is suspicious as to the amount of the Soviet gold supply and is afraid that the Soviet Union will not meet its obligations.

It would be worth while seeing Hopper when he comes to New York.

Yours sincerely,
Gareth Jones [Signed]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управління Rt. Високоповажний Б. Ллойд Джордж, О.М.;
М.П.Thames House, Millbank,
Лондон S.W.1
.15 вересня 1932
Шановний пан Лі
Я надсилаю Вам книгу Війна Боргів, яка була нещодавно опублікована тут і широко рекламується. Підхід до проблеми здається мені дуже невдалим, і я боюся, що "Послання до Америки" це не те, що зарадить питанню. Але є деякі дані, які можуть бути корисні для вас і цим я відзначив синім олівцем.

Я дуже вдячний вам, був радий отримати Ваш лист. Я не посилав будь-який матеріал останнім часом, тому що я наполегливо працювали на війну документах вниз в [Девід Ллойд Джордж] мій головний будинок країни.Сьогодні я снідав з паном Вудкок. Минулого тижня у мене була довга розмова з Брюсом Хоппер [професор Гарвардського університету, який спеціалізується на радянську справ і в кінцевому підсумку став радником США у справах радянським до OSS (попередник ЦРУ) після WW2], який повернувся з Росії дуже ведмежі. Я не знаю, якщо б ви бачили його або будете ви поговорити з ним у Нью-Йорку, в будь-якому випадку, це те, що він сказав коротко. Радянський уряд. стикається з найгіршою кризою з часів 1921 року.

Урожай недостатностній і там, ймовірно, буде великий голод для мільйонів в цю зиму. Існує в
даний час голод в Україні. Колгоспи були повним провалом, міграція. У чсиленник колгоспах нічого не залишилося і багато селян ідуть далеко на південь, до Бессарабського кордону йдуть до Москви, для пошуку хліба. Навіть армії не вистачає їжі, і є серйозні невдоволення. Розчарування стрімко поширюється в рядах партії. В даний час немає відкритої опозиції, але мовчання небезпечне. Росія, каже Хоппер, стоїть на порозі періоду схожого на НЕП. 
У виступах Молотова, Яковлєв і Криленко готування до великих змін. 
Харчування Хопера протягом чотирьох місяців були хліб і вода.
Перспектива експорту зерна і масла цієї зими дуже малиа. Хоппер підозрює, щодо кількості радянських поставок золота і боїться, що Радянський Союз не виконає свої зобов'язання.
Було б непогано, бачачи Хоппера, коли він приїжджає в Нью-Йорк.
З повагою, Гарет Джонс
[Підпис]

Статті Гарета Джонса про голод в СССР


New York Evening Post. Foreign Service. From Berlin, Wednesday March 29th 1933. Gareth's first famine report, filed by H. R. Knickerbocker, the 1931 Pulitzer Prize Winner.
* Famine grips Russia, millions dying, idle on rise says Briton. Gareth Jones, Lloyd George's Aid, reports devastation: Asserts Reds arrest British to check public wrath -“Peasants wait for death.”

The London Evening Standard. March 31st, 1933.
* Famine Rules Russia. The Five-Year plan has killed the bread supply.

Chicago Daily News. Edgar Adsel Mowrer's Special Radio Dispatch on 29th March 1933 - Mowrer FYI was the Pulitzer Prize Winner for correspondence in 1933 for his reporting of Nazi Germany,
* "Russian Famine Now as Great as Starvation of 1921, Says Secretary of Lloyd George."
TIME Magazine (U.S.A.). April 10,1933
FOREIGN NEWS --- RUSSIA
- - -
Crusts on the Floor

Деякі сторінки з щоденника


субота, 16 березня 2013 р.

Як Київ "русскім городом" став 
А ось і сам памфлет:
(мова, мова...зверніть увагу не лише на зміст памфлета, який абсолютно прозорий, але і на мову, якою його написано і, можливо питань, накшталт:"а пачєму ви па українскі гаварітє" менше стане)


Києвская старина, №5, 1882 р.