вівторок, 26 березня 2013 р.

Гарет Джонс - той хто казав правду

*Ланселот Лоутон - коротка історія величі України очима британця
*Україна в очах інформаторів Наполеона, невеличкий екскурс по книжкам
*Протів лома нєт прійома -- автор терміну "геноцид" вважав Голодомор геноцидом
*Про різницю між голодом в Росії і Голодомором в Україні

Ґарет Річард Воен Джоунс ( Gareth Richard Vaughan Jones ). Народився13 серпня 1905р. Відомий валійський журналіст, який уперше у західній пресі заявив під власним іменем, що в Україні у 1932—1933 роках відбувся Голодомор. Його репортаж був надрукований у багатьох газетах включно з «Manchester Guardian» та «New York Evening Post».
 Ґарет Річард Воен Джоунс

Він навчався в школі батька, звідки поступив до Абериствитського коледжу, звідти до Страсбурзького університету (1923-1925 рр.), і нарешті до Триніті-коледжу в Кембриджі (1926-1929 рр.), який він закінчив з відзнакою за вивчення німецької, французької, та російської мов. Враховуючи рідну вельську та англійську мови, Ґарет вільно володів п'ятьма мовами.
В 1930 році він став радником з питань міжнародної політики колишнього ліберального прем'єр-міністра Великобританії Девіда Ллойд Джорджа. Наступного року Ґарет вже працював помічником Айві Лі, радника з публічних відносин Рокфелера, Пенсильванської залізниці, Крайслера та інших американських підприємств. Лі, який добре знав Росію, попросив Ґарета супроводжувати Джека Хайнца II, онука засновника компанії Heinz в подорожі до СРСР.
Як плідний журналіст Ґарет Джоунс писав статті для багатьох британських газет, зокрема, The Western Mail, The Times та Manchester Guardian, в Німеччині його статті друкувалися в Berliner Tageblatt, а також у Сполучених Штатах завдяки International News Service.

Під час третьої та останньої подорожі до Радянського Союзу в березні 1933 року Ґарет знехтував попередженням посольства і забороною ОДПУ на в'їзд іноземним журналістам до України та нелегально відправився у подорож. Ґарет записав в щоденнику про зустріч з Малькомом Маггеріджем у Москві перед початком подорожі. Поки Ґарет перебував в Україні, Маггерідж написав три статті для Манчестер гардіан, однак вони були надруковані наприкінці місяця без імені автора, сильно відредаговані та розміщені глибоко в середині газети. Повернувшись до Берліна, 29 березня 1933 року Ґарет зробив відомий прес-реліз, який був надрукований багатьма газетами, зокрема New York Evening Post та Манчестер гардіан: "Я пройшов через безліч сіл і дванадцять колгоспів. Скрізь я чув плач: «У нас немає хлібу. Ми помираємо! Цей плач лунає по всій Росії; на Волзі; в Сибіру; в Білорусі; в Центральній Азії та Україні — Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду."
"Більшість офіційних осіб заперечують існування будь-якого голоду, але через кілька хвилин після одного такого заперечення в потязі, я насмілився кинути на підлогу шматок зчерствілого хліба. Наче пуля селянин кинувся на підлогу та поглинув його. Те саме повторилось зі шкіркою апельсина. Навіть чиновники з транспорту та офіцери ОДПУ попередили мене про небезпеку подорожей селом вночі через велику кількість відчайдушних через голод людей. Іноземний експерт з Казахстану сказав мені, що близько 5 000 000 з 11 000 000 тамтешніх жителів померли від голоду. Окрім диктатора Йосипа Сталіна, голодаючі ненавидять Джорджа Бернарда Шоу за його оповідання про вдосталь їжи, яку вони начебто мають, але їжи нема, і селяни надто слабкі для роботи в полі."
В 1935 році в подорожі до Внутрішньої Монголії Ґарета супроводжував доктор Герберт Мюллер, на якого, як було згодом з'ясовано, SIS вела справу з 1917 до 1952 рр. і який був агентом комуністичного інтернаціоналу в Китаї.
Герберт Мюллер був звільнений через два дні після захоплення. Ґарет Джоунс був застрілений через 16 днів після захоплення, напередодні свого 30 дня народження.

Британский корреспондент Гарет Джонс. В 1933р.  нелегально пробрався в Східну Україну та зробив фотографії голоду і першим на Заході заявив, що в деяких областях Украини померло від голоду третина населення. А Захід не хотів вірити, закривав очі на такі страшні заяви, бо був лояльний до Радянського Союзу та його лідерів.

посилання на відеоролик: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ODsV2V2PhygФото зроблені Гаретом Джонсом в Україні

Лист Гарета Джонса до Айві ЛіThe office of The Rt. Hon. B. Lloyd George, O.M.; M.P.
Thames House, Millbank,
London S.W.1.
September 15, 1932
Dear Mr Lee,

I am sending you a book on War Debts which has recently been published here and is widely advertised. The approach to the problem strikes me as as a very unfortunate one and I fear that the “Message to America” is not the kind that will help matters. But there are some data which may be of use to you and these I have marked with blue pencil.

It was most kind of you to write an appreciation of my memoranda and I was delighted to get your letter. I have not sent any material lately because I have been working hard on war documents down in my Chief’s [David Lloyd George] country house.

Today I lunched with Mr Woodcock. Last week I had a long talk with Bruce Hopper [a Harvard Professor, who specialised in Soviet Affairs and eventually became a USA advisor on Soviet affairs to the OSS (the forerunner of the CIA) after WW2] who has returned from Russia very bearish. I do not know if you saw him or whether you will have a talk with him in New York; in any case this is what he said, briefly. The Soviet Govt. is facing the worst crisis since 1921.

[Page 2]

The harvest is a failure and there will probably be great starvation for millions this winter. There is at the present moment a famine in the Ukraine. The collective farms have been a complete failure; and there is now a migration away from the farms. There is simply nothing left in many of the collectives and numbers of peasants from as far south as the Bessarabian frontier have wandered up to Moscow to search for bread. Even the army is short of food and there is grave discontent in it.

Disillusion is spreading rapidly through the ranks of the party. There is now no open opposition, but the silence is dangerous.

Russia, says Hopper, is about to enter a period similar to the NEP. The speeches of Molotov, Yakolev and Krylenko all indicated preparations for big changes.

Hopper’s cook’s rations for four months had been bread and water.

The prospect of exporting grain this winter is very slim and butter is wiped out as an export. Hopper is suspicious as to the amount of the Soviet gold supply and is afraid that the Soviet Union will not meet its obligations.

It would be worth while seeing Hopper when he comes to New York.

Yours sincerely,
Gareth Jones [Signed]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управління Rt. Високоповажний Б. Ллойд Джордж, О.М.;
М.П.Thames House, Millbank,
Лондон S.W.1
.15 вересня 1932
Шановний пан Лі
Я надсилаю Вам книгу Війна Боргів, яка була нещодавно опублікована тут і широко рекламується. Підхід до проблеми здається мені дуже невдалим, і я боюся, що "Послання до Америки" це не те, що зарадить питанню. Але є деякі дані, які можуть бути корисні для вас і цим я відзначив синім олівцем.

Я дуже вдячний вам, був радий отримати Ваш лист. Я не посилав будь-який матеріал останнім часом, тому що я наполегливо працювали на війну документах вниз в [Девід Ллойд Джордж] мій головний будинок країни.Сьогодні я снідав з паном Вудкок. Минулого тижня у мене була довга розмова з Брюсом Хоппер [професор Гарвардського університету, який спеціалізується на радянську справ і в кінцевому підсумку став радником США у справах радянським до OSS (попередник ЦРУ) після WW2], який повернувся з Росії дуже ведмежі. Я не знаю, якщо б ви бачили його або будете ви поговорити з ним у Нью-Йорку, в будь-якому випадку, це те, що він сказав коротко. Радянський уряд. стикається з найгіршою кризою з часів 1921 року.

Урожай недостатностній і там, ймовірно, буде великий голод для мільйонів в цю зиму. Існує в
даний час голод в Україні. Колгоспи були повним провалом, міграція. У чсиленник колгоспах нічого не залишилося і багато селян ідуть далеко на південь, до Бессарабського кордону йдуть до Москви, для пошуку хліба. Навіть армії не вистачає їжі, і є серйозні невдоволення. Розчарування стрімко поширюється в рядах партії. В даний час немає відкритої опозиції, але мовчання небезпечне. Росія, каже Хоппер, стоїть на порозі періоду схожого на НЕП. 
У виступах Молотова, Яковлєв і Криленко готування до великих змін. 
Харчування Хопера протягом чотирьох місяців були хліб і вода.
Перспектива експорту зерна і масла цієї зими дуже малиа. Хоппер підозрює, щодо кількості радянських поставок золота і боїться, що Радянський Союз не виконає свої зобов'язання.
Було б непогано, бачачи Хоппера, коли він приїжджає в Нью-Йорк.
З повагою, Гарет Джонс
[Підпис]

Статті Гарета Джонса про голод в СССР


New York Evening Post. Foreign Service. From Berlin, Wednesday March 29th 1933. Gareth's first famine report, filed by H. R. Knickerbocker, the 1931 Pulitzer Prize Winner.
* Famine grips Russia, millions dying, idle on rise says Briton. Gareth Jones, Lloyd George's Aid, reports devastation: Asserts Reds arrest British to check public wrath -“Peasants wait for death.”

The London Evening Standard. March 31st, 1933.
* Famine Rules Russia. The Five-Year plan has killed the bread supply.

Chicago Daily News. Edgar Adsel Mowrer's Special Radio Dispatch on 29th March 1933 - Mowrer FYI was the Pulitzer Prize Winner for correspondence in 1933 for his reporting of Nazi Germany,
* "Russian Famine Now as Great as Starvation of 1921, Says Secretary of Lloyd George."
TIME Magazine (U.S.A.). April 10,1933
FOREIGN NEWS --- RUSSIA
- - -
Crusts on the Floor

Деякі сторінки з щоденника


Немає коментарів:

Дописати коментар